SIA "Profilaktisko higiēnisko pakalpojumu laboratorija"

RUS    LAT

 

Laboratorijas pakalpojumi

 

Mikrobioloģisko un fizikāli-ķīmisko izmeklējumu laboratorija veic:

 1. izmeklējumus
  • pārtikas uzņēmumu darbiniekiem/studentiem praksei ar rezultātu ierakstu personīgajā medicīniskā grāmatiņā (dizentērijas, salmonellas un vēdertīfa patogēni mikroorganismi);
  • stomatoloģiskā u.c. instrumenta, materiāla izmeklēšana uz sterilitāti;
  • uz Staphilococcus aureus nēsāšanu;
  • virsmu nomazgājumus uz Staphylococcus aureus un Zarnu nūjiņas grupas baktērijām;
  • telpu gaisu uz kopējo mikrobu skaitu, Staphylococcus aureus un Zarnu nūjiņas grupas baktērijām;
 2. veicam dzeramā ūdens testēšanu no ūdensvada, grodu akām, dziļurbumiem, atklātām ūdenskrātuvēm un peldūdeņiem atbilstoši reglamentētai sfērai;
  Veicam mikrobioloģiskos un ķīmiskos izmeklējumus, t.s. dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programmu, pēc dezinfekcijas u.c.
 3. peldvietu un peldbaseinu peldūdens mikrobioloģisku un ķīmisku testēšanu atbilstoši reglamentētai sfērai;
 4. notekūdeņu testēšanu pirms un pēc attīrīšanas atbilstoši reglamentētai sfērai;
 5. medus, piena u.c. lauksaimniecības produkcijas mikrobioloģisku un ķīmisku testēšanu atbilstoši reglamentētai sfērai;
 6. mikrobioloģiskos izmeklējumus pārtikas uzņēmumiem paškontroles sistēmas ietvaros, t.s. bērnu pirmsskolas, izglītības , izglītības, sociālās iestādēs;
 7. kulinārijas, konditorejas u.c. izstrādājumu realizācijas termiņa pagarināšanu ceptuvēm, konditorejām u.c.
 8. iekštelpu laboratoriskos un instrumentālos mērījumus pirmsskolas izglītības, izglītības iestādēm mācību procesa organizēšanai atbilstoši higiēnas prasībām (mikroklimats, mākslīgais un dabīgais apgaismojums, ventilācija);
 9. iekštelpu laboratoriskos un instrumentālos mērījumus stomatoloģiskiem kabinetiem, ķirurģiskām u.c. medicīniskām nodaļām darba organizēšanai atbilstoši higiēnas prasībām (gaisa piesārņojums, mikroklimats, mākslīgais un dabīgais apgaismojums, ventilācija);
 10. iekštelpu laboratoriskos un instrumentālos mērījumus darba vietās darba organizēšanai atbilstoši higiēnas prasībām (gaisa piesārņojums, mikroklimats, mākslīgais un dabīgais apgaismojums, ventilācija u.c.);
 11. augsnes, peldūdens un smilšu bakterioloģisko testēšanu uz helmintiem;
 12. kosmētisko līdzekļu mikrobioloģisko testēšanu;

 

Sertificēti speciālisti veic:

 1. pārtikas uzņēmumu darbinieku/studentu higiēnisku apmācību atbilstoši reglamentētai sfērai, t.s. par HACCAP principu ieviešanu, uzturēšanu un aktualizēšanu;
 2. pirmsskolas izglītības, izglītības, sociālo iestāžu, ūdens apgādes uzņēmumu, frizieru, manikīru, kosmetologu, solāriju u.c. pakalpojumu darbinieku higiēnisku apmācību;
 3. pēc pasūtījuma veicam tematiskos seminārus un lekcijas;
 4. konsultācijas pēc higiēniskiem jautājumiem, t.sk. par higiēnas prasību ievērošanu pārtikas uzņēmumos, komunālo pakalpojumu sfērā u.c.;
 5. pēc laboratorijas testēšanas rezultātiem izsniedzam sertificēta speciālista slēdzienu par atbilstību higiēnas prasībām;
 6. būvniecības objektu higiēnisku ekspertīzi, izstrādājam higiēnisko uzdevumu projektēšanai, pieņemam ekspluatācijā objektus pēc būvniecības;
 7. būvniecības u.c. tehnisko projektu, iekārtu, pakalpojumu, telpu higiēnisko ekspertīzi, t.s. ūdens apgādes sistēmām, pārtikas uzņēmumiem, ražošanas, komunālo pakalpojumu uzņēmumiem u.c.;
 8. izstrādājam darbinieku sarakstus medicīniskai apskatei atbilstoši darba vides kaitīgiem un nelabvēlīgiem faktoriem; veicam darba vietu atestāciju;
 9. veicam konsultācijas un izstrādājam paškontroles sistēmas pārtikas uzņēmumiem atbilstoši HACCAP sistēmai;
 10. konsultācijas un higiēnisku novērtēšanu par atbilstību higiēnas prasībām:
  • pārtikas uzņēmumiem;
  • pirmsskolas izglītības iestādēm;
  • izglītības iestādēm;
  • ražošanas uzņēmumiem;
  • frizētavām, solārijiem u.t.l.;
  • ārstnieciskām iestādēm;
  • ūdensapgādes uzņēmumiem, t.s. grodu akām, dziļurbumiem u.c.;
  • plānoto objektu izvietošanai;
 11. pēc laboratorisko testēšanu rezultātiem sniedzam rekomendācijas situācijas uzlabošanai;
 12. izstrādājam programmas laboratoriskiem un instrumentālajiem mērījumiem atkarīgi no konkrētas situācijas un klienta vēlmes;
 13. noņemam paraugus laboratoriskai testēšanai atbilstoši standartu prasībām, darbu veic sertificēti speciālisti, paraugu uzglabāšana un transportēšana tiek veikta saskaņā ar sanitārām prasībām, laiks no parauga noņemšanas līdz testēšanas uzsākšanai laboratorijā ir minimāls. Pēc klienta vēlmes iespējams noņemt paraugus un veikt laboratorisku testēšanu ārpus darba laikā;
 14. pēc saskaņošanas ar klientu, nodrošinām paraugu transportēšanu un izbraukumu pie klienta ar savu transportu;
 15. ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju, t.s. veicam dezinfektanta aprēķinu atkarīgi no pamatvielas aktivitātes un daudzuma, dezinfekcijas laika un dezinficējamā objekta;
 16. deratizāciju (pasākumi pret grauzējiem) pārtikas uzņēmumos, pirmsskolas izglītības, izglītības un sociālas iestādēs, privātmājās, lauksamniecībām u.c.;
 17. dezinsekciju (pasākumi pret insektiem) dzīvojamās telpās, publiskas ēkās, pārtikas uzņēmumos, pagrabos u.c.

 

 

Sākums | Sludinājumi | Pakalpojumi | Laboratorija | Par mums | Kontakti | Lapas karte | Derīga informācija

Top.LV

Copyright © SIA „Profilaktisko higiēnisko pakalpojumu laboratorija”, 2012 | e-mail: office@profhigpak.lv