SIA "Profilaktisko higiēnisko pakalpojumu laboratorija"

RUS    LAT

 

SIA "Profilaktiskie higiēniskie pakalpojumi laboratorija"

publisko maksas pakalpojumu cenrādis.

 

Higiēnista pakalpojumi

 Cenas norādītas bez PVN. SIA "Profilaktiskie higiēniskie pakalpojumi laboratorija" nav PVN maksātājs

 

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(EUR)

Speciālista atzinums par mikrobioloģiskajiem, ķīmiskajiem un fizikālajiem testēšanas rezultātiem atzinums 10,60
Eksperta rekomendācijas par laboratorisko izmeklējumu rezultātu piemērošanu un ietekmes novērtējumu rekomendācija 2,90*-7,20

Eksperta rekomendācijas par laboratorisko izmeklējumu rezultātu piemērošanu un ietekmes novērtējumu rekomendācija 21,40

Laboratorisko izmeklējumu un mērījumu uzdevuma izstrādāšana mikrobioloģiskajiem, ķīmiskajiem un fizikālajiem izmeklējumiem uzdevums 2,90-7,20*

 
Laboratorisko izmeklējumu un mērījumu uzdevuma izstrādāšana mikrobioloģiskajiem, ķīmiskajiem un fizikālajiem izmeklējumiem uzdevums 27,00

     
Būvniecības ekspertīze    
projektēšanas uzdevuma sagatavošana būvniecībai (nosacījumu sagatavošana higiēnas prasību ievērošanai projektēšanas stadijā)
- ģimenes māja
- publiskā ēka
- ražošanas objektam
projektēšanas uzdevums (nosacījumi) 10,00
25,00
35,00
būvniecības projekta higiēniskā novērtēšana, t.s. atkāpes saskaņošana no būvniecības reglamentējošiem aktiem atzinums 15,00 - 50,00
objekta pieņemšana ekspluatācijā pēc būvniecības (atzinuma sagatavošana par objekta (būves) gatavību eksplautācijai atzinums
- ģimenes mājai
- publiskai ēkai
- ražošanas objektam
  15,00

40,00

50,00

     
Parauga noņemšana higiēniskajiem un mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem, pieteikuma sagatavošana laboratorijai    
nomazgājumam paraugs 2,20
dzeramajam ūdenim paraugs 5,60
pārtikas produktam paraugs 4,50
Peldūdens (ārpus telpām) paraugs 7,00
Peldūdens (telpās) paraugs 6,00
     
Parauga reģistrācija un pieteikuma sagatavošana testēšanai paraugs 2,90
     
 

Konsultācijas un metodiskais darbs

 

Higiēniskā apmācība Vienam klausītājam 11,40
     
Lekcijas nolasīšana par higiēnas drošības, vides veselības un citiem sabiedrības veselības jautājumiem akadēmiskā stunda 25,60
Mutiskās konsultācijas un ieteikumu sniegšana par higiēnas un epidemioloģijas jautājumiem eksperta stunda 2,90*
Mutiskās konsultācijas un ieteikumu sniegšana par higiēnas un epidemioloģijas jautājumiem Eksperta stunda 14,00
     
 

Citi pakalpojumi

 

Transporta nodrošinājums higiēniskās novērtēšanas pakalpojumu sniegšanā kilometrs 0,25*

Transporta nodrošinājums higiēniskās novērtēšanas pakalpojumu sniegšanā kilometrs 0,7

 
Testēšanas pārskata noformēšana pārskats 0,7
Aprīkojums parauga noņemšanai gabals 0,26
parauga reģistrācija un pieteikuma sagatavošana laboratoriskai testēšanai paraugs 2,90
Kopēšana A4 formāts (par vienu lappusi) lappuse 0,20
     
*līgumklientiem    
 

 

Sākums | Sludinājumi | Pakalpojumi | Laboratorija | Par mums | Kontakti | Lapas karte | Derīga informācija

Top.LV

Copyright © SIA "Profilaktisko higiēnisko pakalpojumu laboratorija", 2012 | e-mail: office@profhigpak.lv